Prohlášení ODS o zdržení se hlasování o ACTA je ostudné

Na úrovni EU bylo projednáváno přijetí smlouvy ACTA, vyjednávané v tajnosti bez účasti veřejnosti (podobnost s Mnichovem, aneb „o nás bez nás“ není čistě náhodná). Tato smlouva má řadu sporných bodů a bodů, které potenciálně či reálně narušují občanské svobody a soukromí, přístup k Internetu, atd. V hlasování, kde naštěstí ACTA neprošla, se europoslanci ODS rozhodli hlasování zdržet. Za pár dní na to vydali prohlášení, které mělo jejich neúčast vysvětlit. To mi však značně zvedlo mandle. Dovolte mi jej ocitovat a vyjádřit se k jednotlivým bodům:

1. Smlouva uspokojivě neřeší ani ochranu soukromí jednotlivce, ani ochranu duševního vlastnictví.

V tom případě by neměla být přijata. Proč tedy ODS nehlasovala proti přijetí?

Duševní vlastnictví je přitom nedílnou součástí vlastnictví osobního a jeho ochrana musí být zajištěna jak ve skutečném, tak v digitálním světě.

Duševní vlastnictví je nejasný, matoucí a značně zavádějící pojem. Osobní vlastnictví a duševní vlastnictví jsou dva podstatně odlišné koncepty. Považte – zatímco osobní vlastnictví řeší kontrolu vlastníka nad jeho fyzickými statky, duševní vlastnictví vám diktuje, co se svými věcmi na svém pozemku smíte nebo nesmíte dělat (ne ne, nesmíte si na zahradě postavit budku tvaru krychle, protože ten tvar jsem si zaregistroval já). Vhodnější než hovořit o duševním vlastnictví je hovořit o autorském právu, obchodních značkách či patentech.

Pokud přesto přijmu tento zavádějící pojem v tom neurčitém a nejasném smyslu, ve kterém je zde použit, nelze než zdůraznit, že ochrana „duševního vlastnictví“ musí být vyvážená a vyrovnaná a nesmí se protivit společenskému zájmu na úkor obchodních zájmů několika megakorporací. Stejně tak nesmí nepatřičně zasáhnout do svobod a soukromí občanů (což ODS dokonce částečně uznává, viz bod 3).

2. Padělání představuje celosvětově závažný problém, který způsobuje průmyslu, podnikatelům i autorům uměleckých děl dalekosáhlé škody. Občanští demokraté jsou důslednými zastánci ochrany duševního vlastnictví a rozhodně nesouhlasí s tím, že vše patří všem a že autorská díla mohou být volně, kdykoliv a kýmkoliv bezplatně kopírována a šířena po internetu nebo jinými prostředky.

Irelevantní, bez vztahu k hlasování o ACTA. Nepřijetí smlouvy ACTA přece neznamená zrušení autorského zákona, ochrany obchodních značek, atd.

3. Současně je ovšem nezbytné vyloučit sebemenší možnost průlomu do soukromí uživatelů digitálních technologií. V této oblasti stále přetrvává řada nejasností. Europoslanci ODS proto nemohou smlouvu ACTA ani jednoznačně podpořit.

Soukromí a svobod. Na svobody nezapomínejte. Zde samozřejmě nemohu než souhlasit. Proč ale tedy ODS nehlasovala proti, má-li jednat v zájmu občanů ČR?

4. Jednání o tak závažné smlouvě by nemělo probíhat v hysterické a přepolitizované atmosféře, kterou vytvořily nejrůznější pirátské spolky.

Jednání o tak závažné smlouvě mělo být především od začátku veřejné! Je neodpustitelné připravovat závažnou legislativu za zavřenými dveřmi bez účasti veřejnosti. Tento fakt, a také obsah smlouvy ACTA, který naštěstí pronikl na veřejnost před jejím schvalováním, byly příčinou oné atmosféry. Ano, byli to piráti, ale také řada dalších organizací a politických stran, kteří se snažili utajené jednání o ACTA odtajnit a poukázat na problémy, zatímco ODS poslušně mlčela, aby se voliči, kteří jí svým hlasem propůjčili mandát, o ničem nedozvěděli. Je ostudné všechny tyto organizace, které na rozdíl od ODS jednaly v zájmu občanů ČR, házet do jednoho pytle a říkat jim „pirátské spolky“.

Občanští demokraté odmítají obhajovat spolu se zelenými a komunisty právo na krádež duševního vlastnictví, kterému měla dohoda ACTA zamezit.

Dovolte mi ocitovat začátek prohlášení ODS: „Smlouva uspokojivě neřeší ani ochranu soukromí jednotlivce, ani ochranu duševního vlastnictví.“ – jak tedy měla ACTA „krádeži duševního vlastnictví“ zamezit, když ho uspokojivě neřešila? A odkdy znamená hlasování o nepřijetí smlouvy, která „ochranu duševního vlastnictví uspokojivě neřeší“, „obhajobu práva na krádež duševního vlastnictví“? Možná jen nejsem dostatečně vzdělaný, ale tuto logiku prostě nechápu.

Závěr, aneb manažerské shrnutí

Takže si to shrňme. ODS měla více než dostatek důvodů pro odmítnutí ACTA – tyto důvody sama připouští a v prohlášení je uvádí. ODS říká, že chce ochranu „duševního vlastnictví“. Dobře. Nicméně sama říká, že ACTA tuto ochranu uspokojivě neřeší. Dokonce říká, že je třeba chránit soukromí uživatelů Internetu, kde v kontextu ACTA panuje „řada nejasností“. Proč ji tedy striktně neodmítnou?

Ano, nechtějí hájit právo na „krádež duševního vlastnictví“. I kdyby mi ale vysvětlili, co to taková krádež duševního vlastnictví vlastně je, pořád nepochopím, jak by toto právo hájili odmítnutím ACTA, k čemuž měli sami nejeden důvod.

Můj názor

Má teorie je jasná. Přijmout ACTA znamená plivnout do tváře voličů, odmítnout ACTA znamená plivnout do tváře zábavnímu průmyslu, který ACTA prosazuje a který se snaží získat politické spojence na podporu svých zájmů (lobbování). Bohužel, prosazování obchodních zájmů těchto megakorporací znamená pro občany omezení práv, svobod i soukromí. Viz ACTA a řada dalších podobných pokusů, z nichž některé jsou úspěšné, viz zákon HADOPI ve Francii, který umožňuje zábavnímu průmyslu trestat řadové občany bez soudu, bez dokazování a bez možnosti se hájit.

Naštěstí máme politické strany, které nejsou bezpáteřní a nebojí se postavit na jednu stranu. Nebojí se informovat občany o připravovaném novém Mnichovu, zatímco ODS poslušně mlčí, protože si to nechce s nikým rozházet.

Tak tak, hlavně si to s nikým nerozházet a nepostavit se v kontroverzní kauze na žádnou stranu. A když se to někomu nelíbí, vydá se prohlášení, kde plivne na ty, kteří se nebáli vystoupit v zájmu občanů proti ACTA. Tohle je ale hodně ubohé.

Příspěvek byl publikován v rubrice Názory a komentáře a jeho autorem je Shadow. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.