Záložní MX server v Postfixu

Jak funguje záložní MX server? Tak, že převezme poštu pro primární server, hodí si ji do fronty, a pak se v určitých intervalech snaží poštu opět doručit primárnímu serveru. Zprovoznění této funkcionality je velmi jednoduché, stačí modifikovat /etc/postfix/main.cf následovně:

1) ujistěte se, že v koloně smtpd_recipient_restrictions je umístěno permit_mynetworks před reject_unauth_destination, takto:

smtpd_recipient_restrictions = permit_mynetworks, reject_unauth_destination

2) přidejte parametr relaydomains, který bude obsahovat proměnnou $mynetworks a seznam všech domén, pro které chcete daný server učinit záložním, tedy např:

relay_domains = $mydestination, shadow.cz

3) ujistěte se, že příslušné domény, pro které chcete daný server učinit záložním, nejsou uvedeny v mydestination, virtual_alias_domains či virtual_mailbox_domains

4) přidejte prázdný parametr relay_recipient_maps:

relay_recipient_maps =

A je hotovo. Jeden drobný problém ovšem stále zůstává – Postfix drží poštu ve frontě jen určitou dobu – pokud se tedy e-mail nepodaří doručit do této doby, je zahozen a je vygenerováno oznámení o nedoručení zprávy. Tuto dobu je možné ovlivňovat parametrem maximal_queue_lifetime. Výchozí hodnota je 5 dní (5d). Pokud byste chtěli tuto dobu prodloužit třeba na 14 dní, vložíte do výše uvedeného konfiguračního souboru následující řádku:

maximal_queue_lifetime = 14d

Nezapomeňte přidat MX záznam záložního serveru do DNS. Funkcionalitu doporučuji před nasazením otestovat někde nanečisto.

Doplňuji zdroj, ze kterého jsem vycházel a přeji happy hacking.

Příspěvek byl publikován v rubrice GNU/Linux, Internet a jeho autorem je Shadow. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.